Kurs Planı: Mikrodenetleyicilerle Programlama

Kurs Süresi: 72 saat

 

TARİH

SAATLER

SÜRE

İŞLENECEK KONULAR

KURS EĞİTİMCİSİ

AÇIKLAMALAR

 

 

2

1.PIC ve Mikro denetleyici Ailesinin Tanıtımı
2.PIC 16F877A Mikro denetleyicisinin yapısı
2.1.PIC 16F877A’ile program yazılımı, programlayabilmek için gereken deney setlerinin kullanımı
2.2.MPASM ve MPLAB programlarının tanıtılması
2.3.16F877A’nın çalışabilmesi için gereken temel bağlantı

 

 

 

2

3.Mikro denetleyiciler İçin Kullanılan Programlama Dillerinin Tanıtımı 3.1.Mikro denetleyici Assembler Programı ve Yazım Kuralları 3.2.Mikro denetleyici Komutları
3.2.1. Byte Yönlendirmeli Komutlar
3.2.2.Bit Yönlendirmeli Komutlar

 

 

 

2

3. 2.3.Sabit İşleyen Komutlar
3.2.4. Kontrol Komutları 

 

 

 

 

2

3.3.PIC Assembler örnek komut uygulamaları

 

 

 

2

3.3.PIC Assembler örnek komut uygulamaları

 

 

 

2

3.4.CCS C İle PIC Programlama TEMEL KAVRAMLAR
1. Tanıtıcı kelimeler
2.C Programının kısımları
3.Değişken tipleri ve tanımları
4.Yer belirteçleri ve tanımları
5.Değişken tip isimlerine Takma Isim verme (ALIAS) 
6.Sabit tanımlama Ve ROM Belleğe veri yazma
6.1.BackSlash (Ters Eğik Çizgi-\) Sabitleri
6.2.% Sabitleri

 

 

 

 

2

OPERATÖRLER
1.Aritmetiksel Operatörler
2.İlişkisel Operatörler
3.Mantıksal Operatörler
4 Bit Operatörleri
4.1.Bit Değil (~) Operatörü
4.2.Bit VE (&) Operatörü
4.3.Bit VEYA (i) Operatörü
4.4. Bit ÖZEL VEYA (1') Operatörü 
4.5.Sola Öteleme «<) Operatörü 
4.6.Sağa Öteleme ( » ) Operatörü
5.Unary Operatörler
6.Özel Amaçlı Operatörler
6.1.Atama (= ) Operatörü .
6.2.İşlemli Atama Operatörü
7.Dizi tanımlama
1.Dizilere Değer Verme ve Birden fazla Boyutlu Diziler

 

 

 

2

GÖSTERİCİLER (POINTERS) 
1. Gösterici Bildirimleri
2. Gösterici Kullanımı
3. Adres Operatörü YAPILAR(STRUCTURES)
1. Fonksiyon Tanımlama
2. Açıklayıcı yazılımı
3. C Programın genel gövdesi
4. CCS Komut Seti
5.Ön İşlemci Fonksiyonları
6.Mikro denetleyici fonksiyonları
7.Karakter Fonksiyonları 
8.Matematik Fonksiyonları

 

 

 

2

CCS C DERLEYİCİSİ
1. CCS C Programı
2. CCS C Programın Kurulması
3. CCS C Derleyicisi Menüleri
3.1. File Menüsü
3.2. Project menüsü
3.3. Edit Menüsü
3.4. Search Menüsü 
3.5. Options Menüsü
3.6. Com pile Menüsü
3.7. View Menüsü
3.8. Tools Menüsü
3.9. Debug Menüsü
3.10. Document Menüsü
3.11. User Tool Bar Menüsü
3.12. Help Menüsü

 

 

 

 

2

CCS C İLE PROGRAM DERLEMEK VE DENEMEK
4. CCS C'de Derleme İşlemleri 
4.1.Otomatik Olarak Proje Dosyası Oluşturmak ve Derlemek
4.2. Ei Ile (Manüel) Olarak Proje Dosyası Oluşturmak Ve Derlemek
4.3. Derleme sonucu oluşan ve CCS tarafından tanınan dosya formatları

 

 

 

2

Port Giriş/Çıkış ve Bit/ Byte İşlemleri
1. Port Giriş/Çıkış Komutları
1.1. SET_TRIS_X() Komutu
1.2. GET_TRIS_X() Komutu
1.3. OUTPUT_LOW() Komutu
1.4. OUTPUT_HIGH() Komutu
1.5. OUTPUT_BIT() Komutu
1.6. OUTPUT_X() Komutu
1.7. OUTPUT_TOGGLE() Komutu
1.8. OUTPUT_FLOAT() Komutu
1.9. INPUT() Komutu
1.10. INPUT_X() Komutu
1.11. INPUT_STATE
1.12. PORT_A_PULLUPS(), PORT_B_PULLUPS() Komutları

 

 

 

2

2. Bit/ Byte İşlem Komutları
2.1. BIT_SET() Komutu
2.2. BIT_CLEAR() Komutu
2.3. BIT_TEST() Komutu
2.4. SWAP() Komutu
2.5. MAKE8() Komutu
2.6. MAKE16() Komutu
2.7. MAKE32() Komutu
Uygulama_1- LED Yakma Ve Söndürme Uygulaması 

 

 

 

 

2

Uygulama_2-Buton ile LED Kontrol Uygulaması
Uygulama_3-LED Togle Uygulaması
Uygulama_4- Port Okuma Ve Port'a Bilgi Gönderme Uygulaması

 

 

 

2

Karar Verme Döngü İşlemleri Ve Gecikme Fonksiyonları
1. Karar Verme Döngü Deyimleri
1.1. “if” Deyimi
1.2. “if else” Deyimi 
1.3. “switch-case” Şartlı Dallanma Deyimi 
1.4. “for” Döngüsü
1.5. “while” döngüsü
1.6. “do-while” Döngüsü
1.7. “continue” Komutu
1.8. “goto” Komutu

 

 

 

2

2.Gecikme Fonksiyonları
2.1. DELAY_US() Fonksiyonu
2.2. DELAY_MS() Fonksiyonu
2.3. DELAY_CYCLES() Fonksiyonu
Uygulama_5-Buton İle  BCD Sayıcı Uygulaması
Uygulama_6-Yürüyen Işık Uygulaması

 

 

 

 

2

Uygulama_7-Dısplay Uygulaması (0-F Sayıcı)
Uygulama_8-Dısplay Uygulaması (Buton İle 0-99 Yukarı Sayıcı)  Uygulama_9-Dısplay Uygulaması (7448 Entegresi Ve Buton İle Yukarı/Aşağı 0-99 Sayıcı)

 

 

 

2

Port Çoğullama Ve Matris LED Dısplay Uygulamaları
1. 74164 Entegresi
2. 74138 Entegresi
3. 8255 Entegresi
3.1.8255 Çalışma Modları ve Kontrol Kaydedicisi
Uygulama_10–74164 İle 2 Çıkışla 7 Segment Dısplay Sürme Uygulama_11- 74138 İle Port Çoğullama uygulaması
Uygulama_12- 8255 İle Port Çoğullama uygulaması 
Uygulama_13- Matris LED Display
Uygulama_14- Matris LED Display Uygulaması

 

 

 

2

Kesme (INTERRUPT) İşlemleri
1. Kesme Mantığı Ve Kesme Olaylarına Genel Bir Bakış
2. CCS C’de Kesme Oluşturma İşlemleri
Uygulama_15-Harici Kesme (EXTERNAL INTERRUPT-EXT_INT) Uygulaması  
Uygulama_16- PORTB'nin  RB4…RB7 Pinlerindeki Değişiklik Kesmesi

 

 

 

 

2

Zamanlayıcı Ve Sayıcı İşlemleri
1. Zamanlayıcı/Sayıcı Kavramı
2.TIMER0 Zamanlayıcısı
2.1. SETUP_TIMER_0 () fonksiyonu
2.2.SET_TIMER0 ve SET_RTCC() Fonksiyonu
2.3.Timer0 Kesmesi (#INT_TIMER0)
2.4.GET_TIMERx () Fonksiyonu
Uygulama_17- Timer0 Uygulaması
Uygulama_18- Timer0 Uygulaması

 

 

 

2

3. TIMER1 Zamanlayıcısı
3.1. Timer1 Kesmesi (#INT_TIMER1) 
3.2. SETUP_TIMER1() Fonksiyonu
3.3. SET_TIMER1() Fonksiyonu
Uygulama_19-Timer1 Uygulaması
Uygulama_20-Timer1 Uygulaması

 

 

 

2

4. TIMER2 Zamanlayıcısı
4.1. Timer2 Kesmesi (#INT_TIMER2 10.4.2. SETUP_TIMER_2() Fonksiyonu 4.3. SET_TIMER2() Fonksiyonu
Uygulama_21- Timer2 Uygulaması

 

 

 

 

2

5.Watchdog Tımer(WDT) Zamanlayıcısı
5.1. SETUP_WDT( ) Fonksiyonu
5.2. RESTART_WDT( ) Fonksiyonu
Uygulama_22- WDT Uygulaması

 

 

 

2

CAPTURE/COMPARE/PWM Modülü
1. CCP Modülüne Genel Bakış
2. CAPTURE Modu
3. COMPARE Modu
4. PWM Modu
5. SETUP_CCPX() Fonksiyonu
6. SET_PWMX_DUTY() Fonksiyonu

 

 

 

2

Uygulama_23- CAPTURE Mod Uygulaması
Uygulama_24- COMPARE Mod Uygulaması
Uygulama_25- PWM Mod Uygulaması–1
Uygulama_26- PWM Mod Uygulaması–2

 

 

 

 

2

Tuş Takımı (KEYPAD) Uygulamaları Uygulama_27-Tuş Takımı (KEYPAD) Tanıtımı
Uygulama_28-Tuş Takımı (KEYPAD)
Uygulaması-1  3. 74C922 Key Encoder Entegresi
Uygulama_29-Tuş Takımı (KEYPAD) Uygulaması–2 (74C922 İle)

 

 

 

2

Karakter LCD Ve Grafik LCD Modül Uygulamaları
1. Paralel LCD Modülü
1.1. LCD DDRAM Belleği ve LCD Karakter tablosu
1.2. HD44780 Tabanlı LCD komutları
1.3. Paralel LCD’yi Direkt Bilgisayara Bağlamak
2. Seri LCD Modülü
2.1. Seri LCD Komutları ve DDRAM Adresleri
2.2. Seri LCD’yi Direkt Bilgisayara Bağlamak
2.3. CCS C Karakter Tabanlı Paralel LCD Kütüphanesi (LCD. C VE LCD420.C)

 

 

 

2

Uygulama_30- Paralel LCD Uygulaması
Uygulama_31-  Tuş Takımı Ve LCD Uygulaması
2.4. Kendi LCD Dosyamızı Oluşturma
Uygulama_32-  Kendi LCD Dosyamız İle LCD Uygulaması

 

 

 

 

2

2.5. LCD’de Türkçe Ve Karakter Kullanmak
2.6.Özel Karakterli LCD Dosyası Oluşturmak
Uygulama_33- Özel Karakterli LCD Uygulaması
3.Grafik LCD Modülü
3.1.CCS C Grafik LCD Kütüphane Dosyaları
Uygulama_34- Grafik LCD Uygulaması

 

 

 

2

Analog/Dijital Çevirici Modülü
1.A/D Modülü
1.1.A/D Kesmesi
2.Setup_ADC()Fonksiyonu
3.Setup_ADC_Ports()
4.Set_ADC_Channel( ) Fonksiyonu
5. Read_ADC( ) Fonksiyonu
6. #Device ADC=X Komut
Uygulama_34- ADC Uygulaması
7. LM35 Sıcaklık Sensoru
Uygulama_35- LM35 Sıcaklık Sensoru Uygulaması

 

 

 

2

Dahili EEPROM İşlemleri
1. Dahili EEPROM Belleği
1.1.EEPROM Kesmesi (#INT_EEPROM)
2.Dahili EEPROM Okuma-Yazma fonksiyonları
2.1. READ_EEPROM() Fonksiyonu
2.2.WRITE_EEPROM() Fonksiyonu
3.Flaş Program Belleği Okuma-Yazma işlemleri 3.1.READ_PROGRAM_EEPROM() Fonksiyonu 3.2.WRITE_PROGRAM_EEPROM() Fonksiyonu. ERASE_PROGRAM_EEPROM() Fonksiyonu
4.Data EEPROM Ve FLASH Program Hafızası Koruma işlemleri Uygulama_36-  Dahili EEPROM uygulaması(Hafızalı Kronometre)
Uygulama_37-  FLASH Program Hafızası Uygulaması

 

 

 

60

2

Analog Karşılaştırıcı ve Voltaj Referans Modülü
1. Karşılaştırıcı (COMPARATOR) Modülü
1.1. Karşılaştırıcı Kesmesi
2. SETUP_COMPARATOR() Fonksiyonu
3. Karşılaştırıcı Voltaj Referans Modülü 
4. SETUP_VREF() Fonksiyonu
Uygulama_38-Karşılaştırıcı ve Voltaj Referans Modülü Uygulaması

 

 

 

2

RS232 Seri İletişim Modülü
1. RS232 Seri İletişim
2. MAX232 Entegresi
3. RS232 Seri İletişim Kesmeleri
4. #USE RS232() Fonksiyonu
5. SET_UART_SPEED()  Fonksiyonu
6. RS232 GİRİŞ/ÇIKIŞ Fonksiyonu
Uygulama_39- RS232 Seri İletişim Uygulaması

 

 

 

2

I2C İle SPI Seri İletişim Ve Harici Bellek İşlemleri
1. I2C Seri İletişim 1.1. #USE I2C () Fonksiyonu
1.2. I2C_START(), I2C_WRITE(), I2C_READ(), I2C_STOP(), I2C_POLL() Fonksiyonları
1.3. CCS C Harici EEPROM Kütüphaneleri
1.4. 24C02 EEPROM Entegresi
1.5. I2C ve SPI Kesmesi
Uygulama_40-CCS C Dosyalarını Kullanarak 24C02 Harici EEPROM Uyg.
1.6. Kendi Harici EEPROM Fonksiyonlarımızı Yazma
Uygulama_41-  Kendi Harici EEPROM Fonksiyonlarımız İle 24C02 EEPROM Uygulaması
2. SPI Seri İletişim
2.1. SETUP_SPI(), SPI_READ(), SPI_WRITE(), SPI_DATA_IS_IN() Fonksiyonları

 

 

 

 

2

Motor Uygulamaları
1. DC Motor Uygulamaları
1.1. L298 DC Motor Sürücü Entegresi
Uygulama_42- DC Motor Uygulaması
2. STEP (ADIM) Motor Uygulamaları

 

 

 

2

2.1. ULN2003 Entegresi
Uygulama_43- Step Motor Uygulaması (ULN2003A İle)
2.2. Bilgisayar İle Step Motor Kontrolü
3. R/C SERVO Motor Uygulamaları
Uygulama_44-  R/C Servo Motor Uygulaması

 

 

 

2

Sıcaklık Sensoru, RTC, Dijital POT Ve Ses Uygulamaları
1. DS1621 Dijital Sıcaklık Sensoru
Uygulama_45- DS1621 Sıcaklık ve Termostat Entegresi Uygulaması
2. DS1302 RTC (Real Time Clock/Calendar)
2.1. CCS C Derleyicisi DS1302 Kütüphane Dosyası
Uygulama_46- DS1302 RTC Uygulaması
3. DS1868 Dijital Potansiyo metre Entegresi
3.1. CCS C Derleyicisi DS1868 Kütüphane Dosyası
Uygulama_47- DS1868 Dijital Potansiyo metre Uygulaması
4. CCS C Derleyicisi Ses Dosyası
Uygulama_48- Ses Uygulaması