Kurs Planı: Temel Teknik Resim

Kurs Süresi: 60 saat

TARİH

SAATLER

SÜRE
(Saat)

İŞLENECEK KONULAR

EĞİTİMCİ

AÇIKLAMALAR

   

1

 1-Teknik resim nedir? Niçin okunmalıdır?Tanımı endüstrideki yeri, Standartların tanıtımı, Teknik resmin uluslar arası haberleşme dili olması.

 

Teknik resmin endüstrideki önemini kavratmak, Kullanılan araç gereçleri tanıtmak.

Teknik resimde kullanılan çizgi çeşitlerini, kullanma yerlerini öğrenir ve çizer

1

 2-Teknik Resimde kullanılan araç ve gereçler Masalar, T cetveli, gönyeler,şablonlar, Pergeller,resim kağıt ölçüleri,Bilgisayar ile resim çizimi.

1

3- Çizgi çeşitleri ve özellikleri ; Teknik Resimde kullanılan çizgi çeşitleri, Çizgi kalınlıkları, çizgi boyları, kullanma alanlarının tanıtımı.

1

 Çizgi çeşitlerini çizimi. Uygulama

   

1

4-Teknik resimde kullanılan yazılar: Eğik ve dik yazı, tanımı ve özellikleri

 

 

Standart yazıyı tanır.

Cisimleri oluşturan temel geometrik şekilleri tanır, resim takımlarını kullanmayı öğrenir.

1

5- Geometrik çizimler. Bir doğruyu eşit parçalara bölmek, 

1

Çeşitli  çokgen çizimleri. Verilen açı kollarını R yayı ile birleştirmek,

1

 Elips çizimi, Genel metot ile çokgen çizimi.

   

1

6-İzdüşüm tanımı çeşitleri: Merkezi (konik izdüşüm) Paralel izdüşüm.

 

İzdüşümü kavrar;Nokta,

Doğru düzlem ve cismin izdüşümlerini çizer.

1

İzdüşüm düzlemleri ve Bölgeler Birinci İzdüşüm (ISO-E) Metodu Üçüncü İzdüşüm (ISO-A) Metodu

1

Noktanın izdüşümü tanımı, çizimi Doğruların izdüşümü; tanımı, uzaydaki konumları,

1

 Düzlemlerin izdüşümü; tanımı, temel izdüşüm düzlemleri arasındaki durumu, Cisimlerin izdüşümü.

   

1

7- Görünüş Çıkarma; Tanımı, önemi,Görünüş çıkarma kuralları,

 

Makine parçalarının görünüşlerini çizer,

1

Tek görünüşle anlatılacak parçalar, iki görünüşle anlatılan parçalar, üç görünüşle anlatılan parçalar.

1

Verilen modellerden görünüş çıkarma, Perspektif resimden görünüş çıkarma,

1

Eksik verilen görünüşlerin tamamlanması, Ortak görünüşlü parçaların görünüşlerinin çizimi.

   

1

Yardımcı görünüşler,

 

eksik verilen görünüşleri tamamlar, ortak görünüşlü parçaların görünüşlerini çıkarır.

1

Özel görünüşler,

1

Tek görünüşle ifade edilen parçalar,

1

İki ve üç görünüşle ifade edilen parçalar, Uygulama.

   

1

8- 1- Ölçülendirme ve Ölçekler; Ölçülendirmenin Önemi ve Gereği

 

Tek ,iki ve üç görünüşle anlatılabilen parçaların görünüşlerini çizmek.

Özel ve yardımcı görünüşleri tanır.

1

 Ölçülendirme  kuralları, ölçülendirme elemanları, ölçülendirme sistemleri,

1

Ölçülendirmenin düzenlenmesi,

1

 Ölçülerin yerleştirilmesi,

   

1

TS 11397 ye göre ölçülere eklenecek sembollerin tanıtımı,

 

Ölçülendirmeyi tanıtmak kurallarını öğretmek, ölçülendirmede kullanılan sembolleri tanıtmak.

1

Perspektifi verilen çeşitli makine parçalarının görünüşlerinin çıkartılıp ölçülendirilmesi.

1

 8- 2-Ölçekler; Tanıtımı ve önemi, çeşitlerinin tanıtımı, gerçek büyüklük ölçeği,

1

Büyütme ve küçültme ölçekleri, ölçeklerle ilgili genel kurallar.

   

1

 9- Kesit Görünüşler; Tanımı,kesit düzlemi tanımı,kesit yüzeyi,

 

Teknik resimde ölçek kavramını tanır, resimlerin ölçekli çizilme sebebini anlar gerektiğinde ölçekleri kullanır. Kesit tanır çeşitlerini

1

 Kesit görünüşleri çeşitleri, Tam kesit ,tek düzlemde tam kesit, kademeli tam kesit

1

Yarım kesit tanımı, kullanma alanları, kısmi kesit profil kesit ,

1

 Yerinde döndürülmüş kesit ve kullanma yerleri.

   

1

 Kesit alma kuralları, tarama çizgileri ,

 

öğrenir, makine parçaları üzerinde gerektiğinde kesit işlemini uygular.

Kesit çeşitleri tanıtımı ve uygulaması.

1

Konuya ait uygulamalar; Hazır verilmiş görünüşler üzerinde kesit uygulamaları,

1

Perspektifi verilmiş parçaların görünüşleri ve kesit alma uygulamaları,

1

Perspektifi verilmiş parçaların görünüşleri ve kesit alma uygulamaları.

   

1

10- 1-Yüzey işleme işaretleri ; Resimler üzerinde yüzey durumlarını gösterme zorunluluğu,

 

Yüzey işleme ve yüzey pürüzlülüğü

1

Yüzey işleme işaretleri tanımı,önemi, gereği ve önemi, İşaret (sembol) çeşitleri,

1

Yüzey durumlarının gösterilmesi, yüzey pürüzlülüğünün gösterilmesi,

1

İmalat metodunun resimler üzerinde gösterimi,

   

1

Esas uzunluğun resimler üzerinde gösterimi. İşleme izlerinin resimler üzerinde gösterimi,

 

Sembollerini tanır anlamlarını kavrar sembol üzerine eklenen işaret ve bilgilerin ne anlama geldiğini öğrenir, çizdiği resimler üzerine uygular.

1

İşleme paylarının resimler üzerinde  gösterimi, Resimler üzerinde işleme işaretlerinin gösterilmesi,

1

Grafik sembollerin boyutları, imalat yöntemine göre yüzey durumları,

1

 Perspektifi verilmiş parçalar üzerinde yüzey işaretleri uygulamaları.

   

1

11-1- Alıştırma ve Toleranslar; Toleransların tanımı önemi çeşitleri,

 

 Resimler üzerinde yüzey pürüzlülüğü uygulamaları.

1

 Resimlerde tolerans verme gereği, toleransı gerektiren sebepler,

1

Boyut toleranslarının resimler üzerinde gösterilmesi,

1

Alıştırma sistemleri tanımı önemi Normal mil, Normal delik kavramları,

   

1

Tolerans tablosunun kullanımı ve resimler üzerinde uygulaması.

 

Teknik resimlerde toleransın önemini kavrar, alıştırma sistemine göre ölçüler üzerine tolerans verir.

1

11-2- Şekil konum toleransları ; tanımı, önemi resimler üzerinde verilmesi,

1

Şekil konum toleransları işaretleri tanıtımı,

1

Resimler üzerinde Şekil ve Konum toleransları sembollerinin gösterilmesi,

   

1

Referans elemanı tanıtımı özelliği,

 

Şekil ve konum toleranslarını tanır, sembollerini bilir, makine parçaları üzerinde uygular.

Görünüşleri verilen parçaların perspektiflerini çizer.

 

1

 Perspektifi verilmiş parçalar üzerinde Şekil ve Konum toleransları sembollerini uygulamaları.

1

12 - Perspektif Resimler; Perspektif resmin tanımı, önemi,

1

 Perspektif resim çeşitleri, Aksonometrik perspektif

   

1

 Eğik perspektif

 

Yapım resmini tanır, yapım resimleri üzerinde bulunan bilgileri öğrenir ve çizilen resimler üzerine yapım ile ilgili bilgileri eksiksiz verir.

1

Merkezi (Konik) perspektif, Perspektif çeşitlerinin uygulaması.

1

13 -Yapım Resimleri; Tanımı, önemi,

1

Yapım resimleri üzerinde bulunması gereken bilgiler