Elektrik Tesisat Proje Çizeri Geliştirme ve Uyum Eğitimi

KURS İÇERİĞİ

Elektrik Tesisat Proje Çizeri Geliştirme ve Uyum Eğitimi

KURS PLANI

Elektrik Tesisat Proje Çizeri Geliştirme ve Uyum Eğitimi

KURS MODÜLÜ

Elektrik Tesisat Proje Çizeri Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kurs Süresi: 64 saat

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

Aydınlatma projeleri için gerekli hesaplamaları yapar ve tablo çizimlerini oluşturur.

AYDINLATMA PROJELERİ

32

2

Kuvvet tesisatı proje çizimlerini yapar.

KUVVET PROJELERİ

32

TOPLAM

64

 

 

KURS ANİMASYONU

Elektrik Tesisat Proje Çizeri Geliştirme ve Uyum Eğitimi