Elektronik Devre Tasarımı ve Simülasyonu Geliştirme ve Uyum Eğitimi

KURS İÇERİĞİ

Elektronik Devre Tasarımı ve Simülasyonu Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kursun Amacı:

   Katılımcıların; Bilgisayardaki yazılım aracılığı ile elektronik devreleri tasarlaması, İşletmede iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyması, bilgisayar ortamında elektronik devrelerin alt baskı planlarını hazırlaması amaçlanmaktadır.

Kursun İçeriği:

 • İş sağlığı ve güvenliğinin amacı ve önemini açıklama
 • İş kazası ve meslek hastalıklarından korunma yöntemleri
 • Tehlikelerden kaynaklanacak risklere karşı gerekli önlemler
 • Elektronik devre simülasyon programının menülerini ve özelliklerini açıklar ve kullanır.
 • Analog test cihazları ve devre elemanları ile devre kurar.
 • Basit elektrik kanunlarının ispatlandığı, transistorlu ve op-amplı devreleri tasarlayarak, çalışmalarına ait sonuçları değerlendirir.
 • Dijital test cihazları ve devre elemanları ile devre kurar.
 • Basit kapılar ve dijital devre elemanları ile devre kurar, çalışmaya ait sonuçları değerlendirir. Baskı devre çizimi uygulama programının menülerini ve özelliklerini tanıyarak, menü işlemleri yapar.
 • Tasarım ekranının özelliklerini tanıyarak kullanır.
 • Program modlarını tanıyarak, dosya kaydetme, pad-hat-sembol ekleme işlemlerini yapar.
 • Baskı devre çizim uygulamaları yapar.
 • Baskı devre içine sembol ekleyerek, semboller ile ilgili düzenlemeler yapar.
 • Otomatik baskı devre çizimini gerçekleştirerek çıktı alır.

Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar:

   18 yaşını tamamlamış olmak ve sağlık durumu kurs programı uygulamalarını yapmaya elverişli olmak şartıyla aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayanlar kurs programına katılabilirler.

1. Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olmak,

2. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olmak,

3. Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olmak.

 

Kimler Katılabilir?

1. Meslek liselerinin veya dengi okulların ilgili bölümü mezunu olanlar

2. MYO ve fakültelerin ilgili bölüm öğrencisi veya mezunu olanlar

3. Okuryazar olup, işletmelerin ilgili bölümlerinde çalışmış veya çalışıyor olanlar

Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler:

Bilgisayar ortamında elektronik devrelerin alt baskı planlarını hazırlar. Bilgisayardaki yazılım aracılığı ile elektronik devreleri tasarlar.

Kursiyerin Çalışacağı Sektör (Ne Tür İşyerleri)

Kamu ve özel sektör.

Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler)

İşletmelerin bakım onarım bölümlerinde bakımcı olmaya aday.

Süre:

Toplam kurs süresi 80 saattir. 8 hafta sürer. Hafta içi akşam 18:00-22:00 saatleri arasında, Hafta sonu 09:00-13:00 veya 13:00-18:00 saatleri arasında düzenlenir.

KURS PLANI

Elektronik Devre Tasarımı ve Simülasyonu Geliştirme ve Uyum Eğitimi

KURS MODÜLÜ

Elektronik Devre Tasarımı ve Simülasyonu Geliştirme ve Uyum Eğitimi

Kurs Süresi: 64 saat

YETERLİKLER

MODÜLLER

SÜRE

1

İş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygular

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

40/16

2

Bilgisayardaki yazılım aracılığı ile elektronik devreleri tasarlar

BİLGİSAYAR İLE ELEKTRONİK DEVRE ÇİZİMİ VE SİMÜLASYONU

40/24

 

Bilgisayar ortamında elektronik devrelerin alt baskı planlarını hazırlar.

BİLGİSAYAR İLE BASKI DEVRE ÇİZİMİ VE UYGULAMASI

40/24

TOPLAM

64

 

KURS ANİMASYONU

Elektronik Devre Tasarımı ve Simülasyonu Geliştirme ve Uyum Eğitimi