Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi

KURS İÇERİĞİ

Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi
Kursun Amacı
  Sektörün İnsan Kaynakları alanında çalışan yetişmiş ve yetişmekte olan elemanların İnsan Kaynakları alanında kullanılan bilgi ve belgelerin mevzuatına uygun düzenlenmesi, yeniliklerin takibi konularında kendilerini yetiştirerek alanlarında uzmanlaşmak isteyen meslek elemanlarıdır.   
     
  Kursun İçeriği  
 
  • İnsan kaynakları Süreçlerin yasal mevzuata, kalite sistemine ve kuruluş prosedürlerine uygunluğunu sağlaması
     
  • İnsan Kaynakları bilgi sistemi ile ilgili veri giriş, güncelleme, arşivleme ve raporlama faaliyetlerini yapması,
     
  • İnsan Kaynakları süreçleri ile ilgili operasyonel faaliyetlere destek vermesi, amaçlanmaktadır.
     
 
  Kursa Katılmak için Gerekli Ön Şartlar  
  1. Yüksek Öğretimi Tamamlamış olmak. (Ön Lisans-Lisans-Y. Lisans) 
2. Sektörün İnsan Kaynakları alanında çalışıyor olmak veya İnsan Kaynakları alanında 
çalışmaya aday olmak. 
3. Herhangi bir Yüksek Öğretimin İnsan Kaynakları alan ve dallarından mezun 
olmak (İşletme-İktisat-Maliye-Muhasebe ve Ekonomi gibi vb…) 
 
     
  Kimler Katılabilir?  
  Üniversite, MYO ve Lise mezunları.  
     
  Kurs Sonunda Kazanılacak Bilgi ve Beceriler  
  Mesleğin ait olduğu alandaki gelişen ve değişen mevzuat yeniliklerini 
kazanmaları sağlanır . 
Alanın gerektirdiği uzmanlık bilgilerine sahip olabilecektir. 
Mesleğin gerektirdiği iş ve işlemler ile sevk ve idaresini yapabilecektir. 
Mesleğin gerektirdiği özel meslekî yeterlikleri kazanabilecektir. 
Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme 
olanağı tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir. 
 
     
     
  Kursiyerin Çalışacağı Konum (Ne Tür İşler)  
  İnsan Kaynakları Uzmanı v.b  
     
  Süre  
 

Toplam kurs süresi 70 saattir.

Hafta içi sabah öğle 13:00-18:00 akşamları 18:00-22:00 saatleri arasında, 

Hafta sonu 08:30-13:30 veya 13:30-18:30 saatleri arasında düzenlenir.

 

KURS PLANI

Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi

KURS MODÜLÜ

Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi

KURS ANİMASYONU

Dış Ticaret Uzmanlık Eğitimi