ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Seminer Amacı

İşletmelerde enerji kaynaklarının israf edilmeden en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak yöntemlerin belirlenmesi.

Seminer İçeriği

Dünya'nın ve Türkiye'nin Genel Enerji Durumu,

·         Enerji ve Enerji Yönetimi Nedir?

·         Ülkemizdeki Enerji Verimliliği, Yönetmelikleri ve Çalışmaları,

·         Enerji Yönetimi Etüt Yöntemleri,

·         Enerji tasarrufu Odakları,

·         Isı Balansı ve Sanayideki Önemi,

·         Isı Balansı Örnek Hesaplama.

Katılımcı Profili

İşletmelerde Enerji Yönetimi sistemi kurmak isteyen tüm üst düzey yöneticiler, Mühendisler (makina, elektrik-elektronik, kimya, tekstil, gıda, çevre, endüstri) ve ilgili diğer personel.