6331 SAYILI İSG KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Seminer Amacı

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu 30.06.2012 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu kanun ile birlikte sektör farkı ve çalışan sayısı gözetmeksizin her kuruma yükümlülükler getirilmiştir, bu eğitimle Yeni yükümlülükler hakkında bilgilendirme yapılması amaçlanmıştır.

Seminer İçeriği

 
 • Yasa Ne Zaman Yürürlüğe Giriyor

 • Her İşletmede Büyüklüğüne Bakılmaksızın İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi İstihdam Zorunluluğu var mı

 • Kimler İş Güvenliği Uzmanı Olabiliyor

 • İş Güvenliği Uzmanlarının Hangi Sorumlulukları Var

 • Hukuki Sorumluluklar Yerine Getirilmez ise İşletmelere, Yöneticilere, Uzmanlara Ne Gibi Yaptırımlar Var 

 • Sağlık Gözetimi, Eğitimde yeni kurallar var mı

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasında İdari Para Cezaları Neler

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasına Göre Hangi İşyerlerine Risk Değerlendirme Zorunluluğu Getiriliyor

 • Çalışanların Hakları Neler

 • İşyeri Çalışma Şartları Uygun Değilse, Çalışanın Hakları Neler

 • Çalışan Temsilcisi Kavramı Nedir? İşletmedeki Yaptırımı Neler

 • Ağır ve Tehlikeli İş Kavramı Kalkıyor mu

 • İş Kazaları ve Meslek Hastalığı Halinde Yapılması Gereken Bildirimler Nelerdir

 • Hangi şartlarda işyerlerinde iş durduruluyor

 
     

 

Katılımcı Profili

  İş Güvenliği Uzmanları, İşyeri Hekimleri, İnsan Kaynakları birim sorumluları, işletme yöneticiler.  
     
  Süre  
  1 Gün 4 Saat