İLKYARDIM

Seminer Amacı

15.05.2013 Tarih ve 28648 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan “ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK” hükmünde belirtilen iş yerlerinde çalışanlara verilmesi gereken eğitim kapsamında aldırılması zorunlu tutulan ilk yardım eğitimleri.

Seminer İçeriği

 Genel İlkyardım Kavramları

• Olay Yeri Acil Olgu Değerlendirme

• Temel Yaşam Desteği

• Kanamalarda İlk Yardım

• Yaralanmalarda İlk Yardım

• Yanık, Donma ve Sıcak Çarpmasında İlk Yardım

• Kırık, Çıkık ve Burkulmalarda İlk Yardım

• Hasta/ Yaralı Taşıma Teknikleri

Katılımcı Profili

İşyerlerinde çalışanlar ve temel ilkyardım bilgisi almak isteyen herkes

SÜRE

1 Gün - 6 Saat