TOPLAM VERİMLİ BAKIM (TPM)

Seminer Amacı

  Endüstriyel işletmelerde arıza gideme ve bakım uygulamaları bakımcılara bırakılmıştır. Oysa günümüzde işletmeler bakım işlemlerini  tüm çalışanların sorumluluğuna vermektedir. Bu durum “Toplam verimli bakım” olarak adlandırılır. TPM, üretim ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren büyük kuruluşlar tarafından uygulanmaya başlanmış bir yönetim sistemidir. Böylece verimlilik ve kalitenin ciddi oranlarda arttığı, enerji giderlerinin azaldığı; iş kazaları, hurda miktarı, ve hatalı üretimin miktarının sıfıra yakın değerlere düştüğü görülmüştür. TPM kursunda, çalışanlara “Toplam verimli bakım sistemi” nin özelliği, faydaları ve uygulama adımları anlatılacaktır.

 

Seminer İçeriği

 
 • Bakım yöntemleri ve bakım yöntemlerindeki tarihsel gelişim.

 • TPM’in tanımı, özelliği ve hedefleri.

 • TPM nasıl uygulanır? TPM’ in safhaları.

 • Otonom bakım (Jishu hozen).

 • Planlı bakım (Planned maintenance).

 • Planlı bakım (Planned maintenance).

 • 5 S prensibinin uygulanması.

 • 5 S prensibinin uygulanması.

 • Kaliteli bakım (Hinshitsu hozen).

 • TPM’ in uygulanmasında eğitimin rolü.

 • Erken ekipman / Erken ürün yönetimi.

 • TPM’ in ofislerde uygulanması. İş güvenliği ve çevre sağlığı.

 • İş güvenliği ve çevre sağlığı.

 • BYS Bakım yönetim sistemlerinin incelenmesi.

 
     

 

Katılımcı Profili

Katılımcı Profili  
  Bu program üretim, planlama, kalite-güvence, lojistik, malzeme, satın alma, bakım birimlerinde görev alan çalışanları ve bu alanda çalışma yapmayı hedefleyen mühendisleri, ara teknik elemanları ve öğrencileri kapsamaktadır.  
     
  Süre  
  2 gün 12 saat