İSG RİSK YÖNETİMİ

Seminer Amacı

Katılımcıların kuruluşlarda iş sağlığı ve güvenliği risklerinin tanımlanması, değerlendirmesi ve yönetiminde izleyecekleri yöntem konusunda; temel bilgiler, uygulamaya yönelik örnekler ile desteklenerek kapsamlı şekilde bilgilendirilmesidir.

Seminer İçeriği


6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği (İSG) Kanunu,

İşletmelerin Kanuna Uyum Şartları, Yasanın Getirdikleri,

Tehlike Kavram Ve Tanımları,

Risk Kavram Ve Tanımları,

Risk Yönetiminin Temel Prensipleri;

Risklerin Önem Derecelerinin Belirlenmesi,

Risklerin Kontrolü İçin Planlama Yapılması,

Risklerin Gözden Geçirilmesi,

İSG Tehlike Ve Risklerinin Tanımlanması Metodolojisi Ve Metotlarından Örnekler, (X Matrisk, FMEA, Fine Kinney

 
Risk Değerlendirmelerinde Örnek Durumlar İçin Uygulamalar

 

Katılımcı Profili

İş güvenliği sorumluları, işyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyeleri, birim yöneticileri, mühendisleri, risk değerlendirme ekibi üyeleri ile ilgili alanda hizmet veren veya ilgi duyan tüm kişilerin katılması beklenmektedir.