5 YILDIZLI HİZMET

Seminer Amacı

Tüm işletmelerin temel amacı, varlıklarını sürdürerek rekabet gücünü artırmaktır. Günümüzde bunun tek koşullu, müşterilerinin davranışlarını etkin bir biçimde analiz ederek hizmet beklentilerini önceden görebilmekten, bu beklentileri aşarak onları mest edecek hizmeti sunabilmekten ve tabii bunun sürekliliğini sağlamaktan geçiyor. Çağdaş yönetim  anlayışlarının ilkelerine göre bunu sağlamanın yolu ise iç müşterilerini, bir başka deyişle çalışanlarını mutlu edebilmek. Bu eğitim, sizlerle, odak noktasında “Hepimiz Birbirimizin Müşterisiyiz” anlayışının bulunduğu, örgüt içi ve dışı müşteri odaklı bir hizmet anlayışının nasıl yaratılabileceğinin ve böylelikle rekabet gücünün nasıl artırılabileceğinin yöntemlerini paylaşıyor.

Seminer İçeriği

 Örnek Olay: “İşimiz İnsanları Mutlu Etmek”

·          21. Yüzyılda Dünyadaki Yeni Ekonomik Düzenin Müşteriye Bakış Açısına, Pazarlama ve Satış Stratejilerine Yansımaları

·          Örnek Olay: “Fark Yaratın”

·          İnsanlar Neden Satın Alırlar? İhtiyaç-Fayda-Kalite Bileşkesi

·          Müşteri İçin Değer Yaratmak

·          Müşteri Mutluluğunun Önemi Nedir?

·          Müşteriler Mutlu Olmadıkları Zaman Neler Yaparlar?

·          Bir Müşteriyi Kazanmanın ya da Kaybetmenin Bir Kuruma ve O Kurumun Çalışanlarına Etkileri Nelerdir?

·          Müşterilerinizin Mutlu Olduklarından Emin Misiniz?

·          Müşteriler Sizden Neden Vazgeçer?

·          Müşteri Mutluluğunu Sağlamak İçin “İyi Ürün” Yetmez, “İyi Hizmet” de Gerekir

·          Hizmetin Özellikleri ve Hizmet Üretmek İle Ürün Üretmek Arasındaki Farklar

·          Grup Çalışması: ”Müşteriler Ne Bekler?”

·          Hizmetin İki Boyutu: Teknik ve Kişisel Hizmet

·          Kişisel Hizmetin Önemi ve Özellikleri

·          Hizmet Kalitesini Etkileyen Faktörler

·          Örnek Olay: “Uzman Gözüyle Hizmet Kalitesi”

·          Hepimiz Birbirimizin Müşterisiyiz: Kalite Zincirinde İç Müşteri- Tedarikçi İlişkileri ve Dış Müşteriye Yansımaları

·          Grup Çalışması: “Müşteri İlişkilerimizi Geliştirmek İçin…”

·          Müşteri İlişkileri ve İlişkisel Pazarlama’da Önemli Noktalar

·          Satış Pazarlama ve Müşteri İlişkilerinde Toplam Kalite Yönetimi

·          Örnek Olay: “Gülümseyin, Sahnedesiniz”

·          Müşteri Sadakati Yaratmak ve Rekabet Avantajları Yakalamak İçin Altın Kurallar

Katılımcı Profili

Müşteri ilişkileri yöneticileri, müşteri temsilcileri ve müşteri mutluluğunu arttırmak, müşteri bağlılığı yaratmak isteyen kurumların tüm çalışanları.