İNOVASYON, YARATICILIK İLE ÜRÜN VE HİZMETLERDE KAİZEN

Seminer Amacı

 KAİZEN felsefesini öğrenmek

·         Doğu ve Batı yönetim anlayışlarını karşılaştırabilmek

·         Ülkemiz için KAİZEN’in önemini kavramak

·         KAİZEN ‘i oluşturan uygulamaları tanımak

·         Kobetsu ve Önce-Sonra KAİZEN uygulamalarını görmek

·         İş ve özel hayatımızda KAİZEN ile fark yaratmak

Seminer İçeriği

KAİZEN Felsefesi

·         İyileşme Doğu-Batı Yaklaşımı

·         Küresel Rekabet ve Türkiye

·         KAİZEN ile Rekabet Gücü Kazanma

·         KAİZEN ile Problem

·         KAİZEN Çeşitleri

Katılımcı Profili

Çalışanlarının işgücü potansiyelini  harekete geçirip bilgi ve becerilerini geliştirip verimli ve başarılı olmak isteyen  , işveren vekilleri (ilk, orta ve Üst kademe yöneticileri), ve her kademeden çalışanlar (usta-posta başı formenler, mühendisler, şefler, müdürler v.b.) katılabilirler