HATA TÜRLERİ VE ETKİLERİ (FMEA)

Seminer Amacı

Hata Türleri ve Etkileri Analizi ürün, süreç ve makine tasarımında kullanılan etkin bir önleyici faaliyet tekniğidir. Bu tekniğin kullanılması ile olası problem kaynakları, oluşmadan önlenebilmektedir. Hata türü ve Etkileri Analizi  riskleri tahmin ederek hataları önlemeye yönelik güçlü bir analiz tekniğidir. Hata türleri ve etkileri analizi (FMEA) yakın zamanda uzay endüstrisinde hava ulaşımında güvenli ve etkin ulaşım sağlamak amacı ile sürdürücü bir güç olarak ortaya çıkmıştır. 1970'lerde Hata Türleri ve Etkileri Analizi otomotiv sektöründe riskleri en aza indirmek ve güvenlik ile araç performansını iyileştirmek amacı ile uygulanmaya başlanılmıştır. Günümüz ortamında kuruluşlar Hata Türleri ve Etkileri Analizi'ni aynı amaçları sağlamak için kullanmaya başlamışlardır. Tekniğin etkin biçimde kullanılması ile yeni ürünler pazara daha hızlı ve daha düşük maliyette sunulabilmektedirler. Yeni bir ürünü oluştururken, bir üretim sürecini yeniden yapılandırırken veya bir projeye başlarken, ürün ve süreçlerde olası hata türlerini ortadan kaldırmak amacı ile her zaman kullanılabilecek ve faydaları kanıtlanmış olan teknik Hata Türleri ve Etkileri Analizi'dir. Ayrıca günümüz Otomotiv üreticileri bu tekniğin yeni ve değiştirilmiş ürünlerin devreye alınmasından tedarikçileri tarafından mutlaka uygulanmasını istedikleri bir araç olarak göze çarpmaktadır. Etkin bir ekip çalışması olan Hata Türleri ve Etkileri Analizi ile ürün performansı artmakta, tasarım ve üretim kaynaklarına odaklanılarak bunların etkin kullanımı sağlanmakta, garanti ve ürün hata maliyetleri azaltılmakta, ürünler gelişigüzel değil, sistematik olarak analiz edilmektedir. 

  FMEA çalışmaları aşağıda sıralanan aktiviteleri belli bir sistematik yolla gerçekleştirmek üzere yapılan grup çalışmalarıdır.  
 • Bir ürünün tasarım ve üretimi ile ilişkili olarak çıkabilecek hata türleri ve nedenlerinin tanımlanması ve değerlendirilmesi,
 • Oluşabilecek hatanın alınan önlemler ile ortaya çıkma şansını azaltmaya veya yok etmeye yönelik aktivitelerin belirlenmesi,
 • Bütün bu işlemlerin dökümante edilmesidir.
 • Tasarım aşamasında yapılan FMEA çalışmaları, müşteri tatminini maksimumda sağlamaya yönelik tamamlayıcı bir aktivite olarak tanımlanabilir. Tam olarak uygulayıp sonuçlandırılmış bir FMEA çalışması, oluşabilecek bir çok hatanın önlenmesini sağlayacaktır.

 

Seminer İçeriği

 
 • FMEA nedir?

 • Potansiyel hata modu nedir ve nasıl belirlenir?

 • Tasarım FMEA tanımı ve uygulanması

 • Süreç FMEA tanımı ve uygulanması

 • Sistem FMEA tanımı ve uygulanması

 • Uygulamaların dökümante edilmesi

 • Sonuçların değerlendirilmesi

 • FMEA çalışmalarında kullanılan yöntemler

 
     

 

Katılımcı Profili

  Kuruluşların ürün ve süreç tasarımında veya kalite fonksiyonlarında görevli yönetici ve çalışanları. Katılımcıların problem çözme ve/veya hatasızlaştırma tekniklerini bilmeleri yararlı olacaktır.    
     
  Süre  
  1 gün 6 saat