ÇOKLU PERFORMANS DEĞERLENDİRME

Seminer Amacı

Performans değerlendirmenin amacı, işleyişi ve performans ölçme ve değerlendirmeye ilişkin kullanılan yöntemler hakkında temel bilgi ve beceri kazandırmak.

Seminer İçeriği

 • Performans Kavramı
 • Performans Değerlendirmesinin Amacı
 • Yöneticiye, Çalışana ve Kuruma nasıl Fayda Sağlar?
 • Başarı Değerlendirmesi
 • Başarı Değerlendirmesinin Amacı ve Yöntemleri
 • Başarı Değerlendirmede Yapılan Hatalar
 • Performans Yönetiminin Entegre Olduğu Diğer Süreçler
 • Performans Yönetimi Rol ve Sorumlulukları
 • Performans ve Yeterlik İlişkisi
 • Kurum Stratejik İş Hedeflerinin Anlaşılması
 • Kurum Hedefleri İle Çalışan Hedeflerinin İlişkisi
 • Hedeflerin Bireysel Hedeflere İndirgenmesi ve Planlanması
 • Performans Değerlendirme Süreci
  • Ara Dönem Değerlendirme ve Gözden Geçirme (Geribildirim görüşmeleri, Hedeflerin Revizyonu)
  • Yıl Sonu Değerlendirme ve Geribildirim Görüşmeleri
   • Değerlendirme Süreci ve Verilerin Toplanması
   • Görüşmeye Hazırlık ve Dikkat edilecek Noktalar
   • Görüşme Öncesi ve Görüşme Sonrası İletişim
   • Temel Değerlendirme Hataları
   • Geribildirim Önemi ve Formatı
 • Yeni Dönem Hedeflerin Planlanması
  • Performans Değerlendirme Kriterlerinin Belirlenmesi (Hedef, Yetkinlik Türü, Ağırlık, Puan)
   • İş / Hedef Bazlı Değerlendirme
   • Yetkinlik Bazlı Değerlendirme
 • Yeni Hedefler Planlama
 • Gelişim Planlamalarının Yapılması
 • Performans Değerlendirme Sisteminin Geliştirilmesi, Uygulanması ve Takip Edilmesi
 • Performans Değerlendirme Hukuksal Önemi
 • Performans Ödüllendirme Yöntemleri
 • Performans Ödüllendirme Yöntemleri
 • Performans Değerlendirme Sürecini Bir Prosedüre Dökme
 • Sistemin / Sürecin İş Sonuçlarına Etkisi
 • Sistemin Çalışan Motivasyonuna ve Devamlılığa Etkisi

Katılımcı Profili

Kamu ve özel sektörde çalışan öğretmen, ik departmanlarında gelişimsel süreçlerde görev alan personeller.

İK ve yönetim alanında kendini geliştirmek isteyen kişiler.