x (Kapat)

MAYIS AYI EĞİTİMLERİMİZ


AYLIK KURS PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AYLIK SEMİNER PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

AYLIK UZAKTAN EĞİTİM KURS PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AYLIK UZAKTAN EĞİTİM SEMİNER PLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Faaliyetlerimizi Sosyal Medya Üzerinden de Takip Edebilirsiniz.

 


TS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Seminer Amacı

TS 18001; ISO 9000 ve ISO 14000 gibi diğer uluslararası standartlardan farklı olarak bazı ulusal standart kuruluşları ve belgelendirme kuruluşlarının birlikte çalışmasıyla gerçekleştirilmiştir ve bir ISO standardı değildir.

TS 18001 kuruluşların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok çalışanın sağlığına ve işin güvenliğine yönelik bir standarttır. 
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için bir araçtır. Ülkemizde İSG faaliyetleri kişisel koruyucuların kullanımını çağrıştırmakta ve geleneksel olarak ayrıca yapılması gereken iş olarak algılanmaktadır. İSG Yönetim Sistemiyle, çalışanlar, yönetenler ve denetleyenlerin rol ve sorumlulukları açık hale getirilerek çalışanların katılımını sağlayacaktır. Bu sistemle, çalışanlar, İSG risklerinin belirlendiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasalar uyan, hedeflerin yönetim programları ile hayata geçirildiği, uygun İSG eğitimlerinin uygun kişilere verildiği, acil durumlara hazır, performansını izleyen,izleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve dokümante eden bir kuruluşta İSG faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçası olacaklardır. İşyerlerinde işlerin gerçekleştirilmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkilerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla sistemli ve bilimsel bir şekilde tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi ve bu tehlikelere ve risklere yönelik önlemlerin alınması çalışmalarının gerçekleştirildiği yaklaşıma İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi denir.
     
  TS 18001 standardına uygun olarak iş sağlığı ve iş güvenliğine yönelik bir Yönetim Sistemi kurmakta olan kuruluşlarda bu sistemin yürütülmesi ile ilgili standart şartlarını uygulama örnekleri vererek ve yorumlayarak tanıtmaktır.  
 

 

Seminer İçeriği

 
  • İş sağlığı ve güvenliği kavramları,

  • 4857 sayılı yeni İş Kanunu ve  önemli 77–89. maddelerinin ve cezaların tanıtımı,

  • İş sağlığı ve güvenliği (TS/OHSAS 18001-18002 ) yönetim standardının tanıtımı

  • İşletmelerde tehlikelerin tespiti,

  • Risk  Analizi  ve RİSK değerlendirilmesi

  • İşletmelerde meydana gelebilecek kazalar, kıl payı atlatılan olaylar ve kayıt metotları

  • İşletmelerde İSG yönetim sisteminde yasal zorunluluklar

  • İşyeri hekiminin görev ve sorumlulukları

  • İş güvenliği sorumlusunun görev sorumlulukları

  • İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin denetim sistemi

 
     

 

Katılımcı Profili

  İş sağlığı ve güvenliği risklerini sistematik olarak tespit etmek, yönetim altına almak üzere görevlendirilen personel ve kuruluş yöneticileri. Çalışan sağlığı ve güvenliğine yönelik bir Yönetim Sistemi kurmakta olan veya mevcut sistemlerini standart gereklerine göre düzenlemek için çalışan firmaların ilgili personeli.
(Yöneticiler, Mühendisler, Operatörler, IN-KA  uzmanları, iş görenler )
 
     
  Süre  
  2 gün 12 saat