AKTİF ÖĞRENME

Seminer Amacı

Aktif öğrenme yeni bir düşünce değildir. Yüzyılın başından beri çeşitli yazarlar tarafından zaman zaman dile getirilmiştir. Örneğin, Montessori öğrencilerin neyi öğrenmek istediklerine kendilerinin karar vermesini tavsiye etmiştir, Dewey bilginin öğrenci tarafından keşfedilmesine önem vermiştir. Bu düşüncelere değer verilmesine karşın; aktif öğrenme kavramının gelişmesi, ona yeni anlamların yüklenmesi, bu düşüncelerin doğruluğuna ilişkin ampirik kanıtların toplanması ve onların yaşama geçirilmesi son on yıl içinde olmuştur. Şu anda gelişmiş ülkelerde aktif öğrenme ile ilgili araştırma ve uygulamalar hükümetlerin desteklediği geniş ölçüdeki projeler halinde yürütülmektedir.

Seminer İçeriği

 

*Aktif Öğrenme Nedir?

*Aktif Öğrenmenin Temel Düşünceleri

*Aktif Öğrenmenin Amaçları

*Aktif Öğrenmeyi Gerçekleştiren Stratejiler

*Aktif Öğrenme Anlayışının Öğretime Yansıması

*Aktif Öğrenmenin Etkililiği

*Aktif Öğrenmenin Önündeki Engeller

 

Katılımcı Profili

Genel katılım